Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

Sınavlar Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde (en az 60 gün önce ilan edilir), yılda en az iki kez Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılır. Sınav yazılı olarak yapılır ve test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için 70 puan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Sınavına Girebilmek için İstenen Belgeler;

T.C vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
Öğrenim durumunu gösterir belgenin(diploma) Türkçe’ye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesi,
Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı (TMGD sınavı sonrasında da ibraz edilebilir) veya noter onaylı sureti,
Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.
Sertifikaların Geçerliliği ve Yenilenmesi;

Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifika sahibi sertifikanın geçerlilik süresi bitmeden son yılda sınava girip sınavı geçmesi halinde sertifikasının süresini 5(beş) yıl uzatabilir.
TMGD’ler, yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

      TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Sınav Takvimi

            Başvuru Başl                 Başvuru Bitiş                     Tamamlama                                         Sınav Tarihi                                             
23 Mart 2015                    6 Nisan 2015                  30 Mart 2015                                             25 Nisan
4 Mayıs 2015                   18 Mayıs 2015                 11 Mayıs 2015                                          6 Haziran
27 Temmuz 2015             10 Ağustos 2015          3 Ağustos 2015                                     29 Ağustos
21 Eylül 2015                    5 Ekim 2015                   28 Eylül 2015                                             24 Ekim
16 Kasım 2015                   1 Aralık 2015                 23 Kasım 2015                                          19 Aralık

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavı hakkında bilgiler
Telefon: 0 312 472 04 10-11 / 0 533 325 62 32 Eposta: bilgi@yeniuzmanakademi.com